19006463

Phát trong ngày Phát trong ngày

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ trước 9giờ30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được trong khoảng thời gian từ 15giờ đến 24giờ cùng ngày.

Phát trong ngày

Chia sẻ với bạn bè Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter