(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-72711568-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN ĐƠN HÀNG BẰNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Ngày đăng: 21/04/2016 Đăng bởi: Quản lý chương trình

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng theo dõi tình trạng đơn hàng đang được NETCO phục vụ. 
NETCO cung cấp hệ thống phần mềm phục vụ cho việc theo dõi đơn hàng theo thời gian thực giành cho khách hàng.
Sử dụng các thiết bị di động và nền tảng internet để theo dõi.

Tên ứng dụng: NETCO MOBILE
Áp dụng trên thiết bị di động chạy hệ điều hành
  • IOS
  • ANDROID
Mục đích:
  • Tra cứu thông tin đơn hàng, trạng thái đơn hàng, lộ trình đơn hàng trên hệ thống NETCO theo thời gian thực.
  • Xem lại lịch sử tra cứu thông tin đơn hàng.
  • Gửi yêu cầu hỗ trợ, khiếu nại đến bộ phận CSKH NETCO
Download:
Download file PDF here
Download file Powerpoint