19006463

Nam Trợ Lý Tổng Giám Đốc Nam Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Ngày đăng: 24/02/2017
Địa điểm làm việc: Chi Nhánh Hà Nội

What You Will Do

• Trực tiếp giám sát các hoạt động TGĐ đã ban hành; bám sát và có kế hoạch trợ giúp các hoạt động được hoàn thành theo deadline
• Triển khai tác vụ dựa theo chỉ đạo của TGĐ; xây dựng kế hoạch cụ thể để các tác vụ được hoàn thành
• Hỗ trợ TGĐ theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của các Giám Đốc và các Trưởng/Phó phòng
• Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động trong Công ty của các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận, báo cáo với TGĐ
• Tham mưu và trợ giúp TGĐ xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty.
• Nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới để tư vấn áp dụng vào hoạt động công ty
• Trợ giúp TGĐ quản lý thời gian và kiểm soát công việc
• Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được TGĐ phân công
• Giám sát việc tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý
• Trực tiếp thực hiện các tác vụ trợ giúp TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, hoặc các công việc khác theo yêu cầu
• Kiểm tra tính pháp lý của các văn bản, chứng từ, từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình TGĐ phê duyệt
• Trực tiếp chuẩn bị các công tác trước cuộc họp của các bộ phận theo yêu cầu của TGĐ
• Thực hiện các công việc khác khi được phân công
• Đi công tác theo yêu cầu của TGĐ

What You Are Required

• Nam, tuổi từ 26 đến 29, ngoại hình tốt. Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương tối thiểu 2 năm
• Trình Độ Đại Học trở lên, ưu tiên Ứng viên đã được tham dự các khóa học đào tạo Trợ lý TGĐ
• Có kiến thức quản trị nhân sự và QTKD
• Có kiến thức và đam mê công nghệ
• Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức công việc tốt
• Thành thạo tiếng Anh (4 kỹ năng)
• Kỹ năng phiên dịch tiếng Anh tốt
• Thành thạo các công cụ Microsoft Office, đặc biệt Excel
• Có kiến thức về ISO
• Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả/kỹ năng giải quyết vấn đề/kỹ năng tổ chức, thực hiện

Benefit:
• Mức lương tương xứng với năng lực
• Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp

* For directly approaching, kindly send your CV to [email protected]

Chia sẻ với bạn bè Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter