19006463

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Ngày đăng: 24/02/2017
Địa điểm làm việc: Bình Dương - Thủ Đức

Mô tả công việc
1. Hoạch định và điều hành mọi hoạt động của phòng HCNS tại chi nhánh Bình Dương
2. Xây dựng cơ cấu lao động và định biên nhân sự theo quy mô của chi nhánh
3. Xây dựng kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu của các bộ phận
4. Tổ chức xây dựng mô tả công việc của từng chức danh công việc, nhiệm vụ/chức năng của bộ phận, phòng ban
5. Triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc (KPIs)
6. Tổ chức thực hiện các thủ tục trả lương;
7. Thực hiện các quan hệ lao động, xử lý kỷ luật, khen thưởng
8. Tổ chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đào tạo trực tiếp chương trình đào tạo nhân viên tân tuyển và một số nội dung được cấp trên yêu cầu
9. Xây dựng và đề xuất chính sách nhân sự và triển khai, giám sát thực hiện chính sách, nội quy, quy định của công ty
10. Giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý, thủ tục hành chánh
11. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc chi nhánh, Giám Đốc nhân sự và cấp trên

Yêu cầu
1. Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các khối kinh tế, quản trị kinh doanh; chuyên ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh…;
2. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ở chi nhánh hoặc Cty có từ 250 lao động trở lên;
3. Nắm chắc về luật, đặc biệt là luật lao động, bảo hiểm xã hội, việc làm;
4. Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, điều hành;
5. Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng, đào tạo, sử dụng KPIs/BsC và các công cụ khác; 
6. Kỹ năng thương lượng, giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề;
7. Điềm đạm, nhiệt tình, trung thực, liêm chính, trách nhiệm và kiên trì.
8. Có khả năng đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh, và giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản

* For directly approaching, kindly send your CV to [email protected]

Chia sẻ với bạn bè Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter