19006463

Chuyển phát nhanh Chuyển phát nhanh

Tùy theo tính chất địa lý của từng khu vực thì thời gian phát có thể nhanh hoặc chậm hơn thời gian đã nêu ở trên trong khoảng 24giờ

Chuyển phát nhanh

<p>T&ugrave;y theo t&iacute;nh chất địa l&yacute; của từng khu vực th&igrave; thời gian ph&aacute;t c&oacute; thể nhanh hoặc chậm hơn thời gian đ&atilde; n&ecirc;u ở tr&ecirc;n trong khoảng 24giờ</p>
Chia sẻ với bạn bè Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter
Chat với NETCO