Chuyển phát nhanh Chuyển phát nhanh

Tùy theo tính chất địa lý của từng khu vực thì thời gian phát có thể nhanh hoặc chậm hơn thời gian đã nêu ở trên trong khỏang 24giờ

Chuyển phát nhanh

<p>T&ugrave;y theo t&iacute;nh chất địa l&yacute; của từng khu vực th&igrave; thời gian ph&aacute;t c&oacute; thể nhanh hoặc chậm hơn thời gian đ&atilde; n&ecirc;u ở tr&ecirc;n trong khỏang 24giờ</p>
Chia sẻ với bạn bè Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter
Chat với NETCO