Giới thiệu

Quy định bồi thường Quy định bồi thường

Quy định bồi thường bưu gửi Netco  căn cứ theo QĐ số 236/QĐ -NETCO/2019 do TGĐ công ty ban hành.

1. Quy định trách nhiệm bồi thường của Công ty khi có tổn thất phát sinh:

-  Trường hợp vật gửi (thư, Bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa…) bị mất hoặc hư hại hoàn toàn:

a)   Đối với dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước:

STT

Loại dịch vụ   

  Mất hoặc hư hại   

1 

Thư chuyển phát nhanh

4 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng)

(Tài liệu đặc biệt như : Hồ sơ thầu, Hộ chiếu bồi thường chi phí làm lại giấy tờ, tối đa không quá 2.000.000đồng/bưu gửi

2

Hàng hóa chuyển phát nhanh

04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng)

3

Dịch vụ chuyển phát khác 

04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng)

4

Dịch vụ khai giá/ bảo hiểm

(Giá trị khai giá tối đa 100tr/ vận đơn)            

Dịch vụ kiểm đếm

Dịch vụ đóng gói

100% giá trị khai giá tuy nhiên trong mọi trường hợp mức bồi thường không quá 100.000.000 đồng

 

 

b)      Đối với dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế: Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu 14 USD/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) cộng với hoàn trả lại cước của từng loại dịch vụ đã sử dụng, mức bồi thường tối đa là 46 USD/vận đơn, cộng với hoàn trả cước của dịch vụ đã sử dụng.

-  Trường hợp vật gửi bị hư hại hoặc mất mát một phần:

Mức bồi thường được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế phát sinh căn cứ vào hóa đơn, chứng từ hoặc biên bản xác định thiệt hại do hai bên ký nhận tại thời điểm xảy ra sự việc. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, mức bồi thường tối đa không vượt quá 04 lần cước phí dịch vụ (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng).

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày gửi đối với bưu phẩm trong nước và 01 tháng đối với bưu phẩm quốc tế, người gửi có quyền khiếu nại thông tin liên quan đến tài liệu, hàng hóa của mình hoặc 01 tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi. Quá thời hạn trên, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

2. Trường hợp được miễn trách nhiệm bồi thường khi:

a)     Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của người sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi đó;

b)    Hàng dễ vỡ (thủy tinh, sành, sứ…) hoặc hàng hóa đặc biệt (chất lỏng, sơn nước…) bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

c)     Người sử dụng dịch vụ bưu chính không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi;

d)    Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi;

e)     Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của nước nhận;

f)      Người sử dụng dịch vụ bưu chính không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Luật Bưu chính;

g)     Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng tài liệu, hàng hóa và phát chậm gây nên.

h)    Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi.

i)      Khiếu nại quá thời hạn quy định.

j)      Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Chat với NETCO