BẢN TIN NỘI BỘ SỐ 01/09/2020 - V.V THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BƯU CHÍNH, THƯƠNG MẠI VÀ CẠNH TRANH TRONG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH BẢN TIN NỘI BỘ SỐ 01/09/2020 - V.V THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BƯU CHÍNH, THƯƠNG MẠI VÀ CẠNH TRANH TRONG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Ngày đăng: 15/09/2020
Chia sẻ với bạn bè Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter
Nhầm đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính và để thị trường bưu chính hoạt động cạnh tranh lành mạnh, Bộ thông tin và Truyền thông yêu cầu Các doanh nghiêp cung ứng dịch vụ bưu chính:

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ tăng cường theo dõi, giám sát hoạt  động bưu chính trên thị trường. Trường hợp phát hiên doanh nghiêp có dấu hiệu vi phạm pháp luật (đặc biệt là Pháp luật về giá) thì sẽ xem xét xử lý vi Phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc chuyển tài liêu, chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền liên quan (Bộ Công thương, Bộ Công an...) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

Chat với NETCO