BẢN TIN NỘI BỘ SỐ 01 THÁNG 07/2020 BẢN TIN NỘI BỘ SỐ 01 THÁNG 07/2020

Ngày đăng: 01/07/2020
Chia sẻ với bạn bè Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter
Chào tháng 07 - Khơi động Team Building 2020 - Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp với tiêu chí (3T - 4C - 5N)

Chat với NETCO